<

Autorizatii

Suntem autorizati de catre IGSU si ANRE. 
Suntem certificati ISO de catre RINA SIMTEX.

Autorizatie IGSU pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

Autorizatie IGSU pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere incendii, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Autorizatie ANRE destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune, tip PDIB

Autorizatie ANRE destinata executiei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune, tip EDIB

Certificari ISO + IQNet 9001 de la organismul de certificare RINA SIMTEX

Certificari ISO + IQNet 14001 de la organismul de certificare RINA SIMTEX